Selamat Datang ke eCampus KUIPSAS

Berita Semasa

 • 17 JAN 2021 : JADUAL KULIAH SEM 2 SESI 2020/2021 V3 | Pelajar boleh merujuk Jadual Kuliah bagi Sem 2 Sesi 2020/2021 bagi Pengajian Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda disini. Sebarang pemasalahan dengan Jadual Kuliah Pelajar boleh berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik
  klik untuk maklumat lanjut
 • 14 JAN 2021 : PEMAKLUMAN MUET BAGI PKP/PKPB DAN PKP , peperiksaaan kendalian Majlis Peperiksaan Malaysia akan dilaksanakan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Sila rujuk portal www.mpm.edu.my
  klik untuk maklumat lanjut
 • 8 JAN 2021 : BORANG AKADEMIK : Pelajar boleh memuat turun BORANG - BORANG AKADEMIK disini. Sebarang pemasalahan berkenaan akademik boleh terus berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 7 JAN 2020 : PENDAFTARAN PELAJAR LAMA BAGI SEM 2 SESI 2020/2021. Terdapat masalah teknikal pada Sistem Ekampus (FPX). Pembayaran yuran pengaktifan pelajar boleh dibuat selewat lewatnya 17 Januari 2021. Denda lewat mendaftar akan dikenakan mulai 18 Januari 2021. Pelajar perlu membuat bayaran secara manual melalui mesin deposit tunai, atau pemindahan wang terus ke akaun Bendahari KUIPSAS di Bank Islam yang bernombor 06019010110175. Pelajar perlu hantar salinan resit kepada Pejabat Bendahari melalui alamat emel bendahari@kuipsas.edu.my - Sila email bersertakan NAMA | NO MATRIK | PROGRAM.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 6 JAN 2021 : PDP SECARA DALAM TALIAN || KUIPSAS menjalankan PdP secara dalam talian bagi Sem 2 Sesi 2020/2021. Sebarang pemasalahan dengan PdP secara dalam talian menggunakan Microsoft Office 365 atau Open Learning sila hubungi Jabatan Pengurusan Teknologi Maklumat. Berikut adalah Borang Reset Katalaluan Office 365 dan Panduan PdP secara dalam talian pelajar.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 JAN 2021 : BORANG - BORANG HEPA || Pelajar siswa/siswi boleh muat turun borang-borang dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni di sini:
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 JAN 2021 :BUKU PANDUAN AKADEMIK || Pelajar boleh memuat turun Buku Panduan Akademik disini sebagai rujukan. Sebarang pemasalahan berkenaan akademik boleh terus berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 JAN 2021 : KEMASUKAN KE ASRAMA BAGI SEMESTER 2 SESI 2020/2021 telah diputuskan terhad hanya kepada pelajar Sem 1 dan Sem 2 sahaja dan dengan syarat-syarat tertentu [1] PELAJAR DARI ZON HIJAU [2] PELAJAR MEMERLUKAN PRAKTIKAL ATAU PEPERIKSAAN PROFESSIONAL [3] PELAJAR YANG TIDAK PUNYAI KEMUDAHAN AKSES UNTUK PDP ATAS TALIAN [4] PELAJAR BEKEPERLUAN KHAS [5] ORANG KURANG UPAYA (OKU)
  klik untuk maklumat lanjut
 • 16 DISEMBER 2020 : PEMAKLUMAN PENDAFTARAN SEMESTER II SESI 2020/2021 (PROGRAM DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA DAN SARJANA) Pelajar perlu mendaftar secara atas talian (online) untuk memulakan sesi baru pengkuliahan pada 07 Januari 2020 (Khamis). Pendaftaran secara online melalui sistem eCampus .
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 DIS 2020 : PEMAKLUMAN KEPADA GRADUAN 2020. Semua graduan tahun 2020 diwajibkan untuk mengisi kajian pengesahan graduan di pautan http://graduan.mohe.gov.my sebelum 15 Januari 2021
  klik untuk maklumat lanjut
 • 7 NOV 2020 : PENGUMUMAN PENTING PERTUKARAN AKAUN PELAJAR ; Dengan ini kami ingin memaklumkan pertukaran no. akaun pelajar dari Bendahari Kipsas kepada No. akaun 06019010110175 BIMB (SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PAHANG). Semua pembayaran yuran pelajar hendaklah dibuat secara terus ke akaun Sistem Pendidikan Islam Pahang atau melalui urusniaga online FPX boleh di buat melalui Sistem Ekampus. Bendahari tidak menerima sebarang pembayaran tunai. Pelajar diminta menyimpan salinan bukti pembayaran dan menyerahkan resit bayaran asal ke Pejabat Bendahari.
 • 23 OKT 2020 : JADUAL KULIAH ASASI SAINS KEMANUSIAAN SEM 2 SESI 2020/2021. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada Jabatan Pengurusan Akademik
  klik untuk maklumat lanjut
 • 22 OKT 2020 : (EBARY ) PERPUSTAKAAN TELAH MENDAFTAR PELAJAR pada database ebrary. Sila sign in menggunakan EMAIL PELAJAR KUIPSAS dan password anda adalah no matrik (PID/PIB - huruf besar). Sekiranya tidak berjaya sign in menggunakan emel kuipsas, Sila hubungi pihak perpustakaan.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 3 SEPT 2020 : Pelajar boleh memuat turun GARIS PANDUAN PDP SEMASA PKPP disini sebagai rujukan. Sebarang pemasalahan berkenaan akademik boleh terus berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 25 JUN 2020 : PERPUSTAKAAN DIGITAL KUIPSAS. Pelajar boleh menggunakan Perpustakaan Digital ini sebagai bahan pembelajaran dan bahan rujukan. Berikut adalah VIDEO TUTORIAL PENGAKSESAN Perpustakaan Digital KUIPSAS
  klik untuk maklumat lanjut
 • Pelajar Latihan Industri boleh mendapatkan Panduan Latihan Industri di sini. Sila muatnaik panduan ini sebagai rujukan.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 17 JAN 2021 : JADUAL KULIAH SEM 2 SESI 2020/2021 V3 | Pelajar boleh merujuk Jadual Kuliah bagi Sem 2 Sesi 2020/2021 bagi Pengajian Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda disini. Sebarang pemasalahan dengan Jadual Kuliah Pelajar boleh berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik
  klik untuk maklumat lanjut
 • 14 JAN 2021 : PEMAKLUMAN MUET BAGI PKP/PKPB DAN PKP , peperiksaaan kendalian Majlis Peperiksaan Malaysia akan dilaksanakan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Sila rujuk portal www.mpm.edu.my
  klik untuk maklumat lanjut
 • 8 JAN 2021 : BORANG AKADEMIK : Pelajar boleh memuat turun BORANG - BORANG AKADEMIK disini. Sebarang pemasalahan berkenaan akademik boleh terus berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 7 JAN 2020 : PENDAFTARAN PELAJAR LAMA BAGI SEM 2 SESI 2020/2021. Terdapat masalah teknikal pada Sistem Ekampus (FPX). Pembayaran yuran pengaktifan pelajar boleh dibuat selewat lewatnya 17 Januari 2021. Denda lewat mendaftar akan dikenakan mulai 18 Januari 2021. Pelajar perlu membuat bayaran secara manual melalui mesin deposit tunai, atau pemindahan wang terus ke akaun Bendahari KUIPSAS di Bank Islam yang bernombor 06019010110175. Pelajar perlu hantar salinan resit kepada Pejabat Bendahari melalui alamat emel bendahari@kuipsas.edu.my - Sila email bersertakan NAMA | NO MATRIK | PROGRAM.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 6 JAN 2021 : PDP SECARA DALAM TALIAN || KUIPSAS menjalankan PdP secara dalam talian bagi Sem 2 Sesi 2020/2021. Sebarang pemasalahan dengan PdP secara dalam talian menggunakan Microsoft Office 365 atau Open Learning sila hubungi Jabatan Pengurusan Teknologi Maklumat. Berikut adalah Borang Reset Katalaluan Office 365 dan Panduan PdP secara dalam talian pelajar.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 JAN 2021 : BORANG - BORANG HEPA || Pelajar siswa/siswi boleh muat turun borang-borang dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni di sini:
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 JAN 2021 :BUKU PANDUAN AKADEMIK || Pelajar boleh memuat turun Buku Panduan Akademik disini sebagai rujukan. Sebarang pemasalahan berkenaan akademik boleh terus berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 JAN 2021 : KEMASUKAN KE ASRAMA BAGI SEMESTER 2 SESI 2020/2021 telah diputuskan terhad hanya kepada pelajar Sem 1 dan Sem 2 sahaja dan dengan syarat-syarat tertentu [1] PELAJAR DARI ZON HIJAU [2] PELAJAR MEMERLUKAN PRAKTIKAL ATAU PEPERIKSAAN PROFESSIONAL [3] PELAJAR YANG TIDAK PUNYAI KEMUDAHAN AKSES UNTUK PDP ATAS TALIAN [4] PELAJAR BEKEPERLUAN KHAS [5] ORANG KURANG UPAYA (OKU)
  klik untuk maklumat lanjut
 • 16 DISEMBER 2020 : PEMAKLUMAN PENDAFTARAN SEMESTER II SESI 2020/2021 (PROGRAM DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA DAN SARJANA) Pelajar perlu mendaftar secara atas talian (online) untuk memulakan sesi baru pengkuliahan pada 07 Januari 2020 (Khamis). Pendaftaran secara online melalui sistem eCampus .
  klik untuk maklumat lanjut
 • 1 DIS 2020 : PEMAKLUMAN KEPADA GRADUAN 2020. Semua graduan tahun 2020 diwajibkan untuk mengisi kajian pengesahan graduan di pautan http://graduan.mohe.gov.my sebelum 15 Januari 2021
  klik untuk maklumat lanjut
 • 7 NOV 2020 : PENGUMUMAN PENTING PERTUKARAN AKAUN PELAJAR ; Dengan ini kami ingin memaklumkan pertukaran no. akaun pelajar dari Bendahari Kipsas kepada No. akaun 06019010110175 BIMB (SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PAHANG). Semua pembayaran yuran pelajar hendaklah dibuat secara terus ke akaun Sistem Pendidikan Islam Pahang atau melalui urusniaga online FPX boleh di buat melalui Sistem Ekampus. Bendahari tidak menerima sebarang pembayaran tunai. Pelajar diminta menyimpan salinan bukti pembayaran dan menyerahkan resit bayaran asal ke Pejabat Bendahari.
 • 23 OKT 2020 : JADUAL KULIAH ASASI SAINS KEMANUSIAAN SEM 2 SESI 2020/2021. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada Jabatan Pengurusan Akademik
  klik untuk maklumat lanjut
 • 22 OKT 2020 : (EBARY ) PERPUSTAKAAN TELAH MENDAFTAR PELAJAR pada database ebrary. Sila sign in menggunakan EMAIL PELAJAR KUIPSAS dan password anda adalah no matrik (PID/PIB - huruf besar). Sekiranya tidak berjaya sign in menggunakan emel kuipsas, Sila hubungi pihak perpustakaan.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 3 SEPT 2020 : Pelajar boleh memuat turun GARIS PANDUAN PDP SEMASA PKPP disini sebagai rujukan. Sebarang pemasalahan berkenaan akademik boleh terus berhubung dengan Jabatan Pengurusan Akademik.
  klik untuk maklumat lanjut
 • 25 JUN 2020 : PERPUSTAKAAN DIGITAL KUIPSAS. Pelajar boleh menggunakan Perpustakaan Digital ini sebagai bahan pembelajaran dan bahan rujukan. Berikut adalah VIDEO TUTORIAL PENGAKSESAN Perpustakaan Digital KUIPSAS
  klik untuk maklumat lanjut
 • Pelajar Latihan Industri boleh mendapatkan Panduan Latihan Industri di sini. Sila muatnaik panduan ini sebagai rujukan.
  klik untuk maklumat lanjut

Kalendar Aktiviti

2021-01-12
(PKPB ) BAGI NEGERI PAHANG :PENUTUPAN PREMIS KUIPSAS MULAI 13 JAN 2021 SEHINGGA 26 JAN 2021
2021-01-07
PENDAFTARAN PELAJAR LAMA BAGI SEM 2 SESI 2020/2021
2021-01-04
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU BAGI SEM 2 2020/2021 KINI DIBUKA. JOM MASUK KUIPSAS
2021-01-01
SELAMAT TAHUN BARU BAGI SEMUA PELAJAR : SEM 2 SESI 2020/2021 KUIPSAS MASIH MENERUSKAN PDP SECARA DALAM TALIAN BAGI MENGEKANG PENULARAN WABAK PANDEMIK COVID19 #STAYSAFE
2020-10-05
ARAHAN LARANGAN KELUAR KAMPUS KEPADA SEMUA PELAJAR SESI 2020/2021 YANG TINGGAL DI PENGINAPAN KUIPSAS
2021-01-12
(PKPB ) BAGI NEGERI PAHANG :PENUTUPAN PREMIS KUIPSAS MULAI 13 JAN 2021 SEHINGGA 26 JAN 2021
2021-01-07
PENDAFTARAN PELAJAR LAMA BAGI SEM 2 SESI 2020/2021
2021-01-04
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU BAGI SEM 2 2020/2021 KINI DIBUKA. JOM MASUK KUIPSAS
2021-01-01
SELAMAT TAHUN BARU BAGI SEMUA PELAJAR : SEM 2 SESI 2020/2021 KUIPSAS MASIH MENERUSKAN PDP SECARA DALAM TALIAN BAGI MENGEKANG PENULARAN WABAK PANDEMIK COVID19 #STAYSAFE
2020-10-05
ARAHAN LARANGAN KELUAR KAMPUS KEPADA SEMUA PELAJAR SESI 2020/2021 YANG TINGGAL DI PENGINAPAN KUIPSAS